Roboty ziemne

Jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem w wykonywaniu robót ziemnych. Są to usługi budowlane polegające przede wszystkim na przemieszczaniu gruntu oraz kształtowaniu terenu zgodnie z dokumentacją projektową. Realizacja robót ziemnych wymaga dysponowania specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowanymi w jego obsłudze pracownikami. Posiadamy zarówno bogate zaplecze technologiczne, jak i wyszkoloną i doświadczoną w zakresie robót ziemnych kadrę.

 

Dwie koparki na placu budowy

 

Zakres realizacji robót ziemnych

Prace ziemne są nieodzowną częścią każdej budowy. Zazwyczaj wiążą się z koniecznością przygotowania terenu m.in. pod nawierzchnie dróg i parkingów. Bierzemy również udział w realizacji robót ziemnych podczas wykonywania budowli podziemnych oraz fundamentów budowli naziemnych. Tworzymy także instalacje podziemne, w tym budujemy sieci kanalizacyjne. Przyjmujemy też zlecenia na realizację podstawowych form kształtowania terenu, m.in. usypywanie wałów i tworzenie wzniesień. Nasze przedsięwzięcia obejmują przede wszystkim:

  • wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane,
  • wykopy liniowe pod drogi,
  • budowę nasypów,
  • wymianę gruntów,
  • niwelację terenu.

 

Niwelacja terenu

Jesteśmy w stanie w krótkim czasie wykonać niwelację terenu z bardzo dużą precyzją dzięki specjalistycznemu sprzętowi z systemem laserowym. Wykonanie podłoża metodą laserową (czy uzyskanie odpowiednich rzędnych przy wykonaniu podbudowy) pozwala znacznie skrócić czas realizacji inwestycji.