Budowa sieci kanalizacji

Nasza firma zajmuję się budową prostych sieci kanalizacji. Zajmujemy się budową kolektorów kanalizacji deszczowej do średnicy fi 600 wraz z studniami rewizyjnymi, przykanalikami drogowymi, montażem odwodnień liniowych. Odwodnienie dróg, placów, terenów zielonych, jak również wykonywaniem drenaży.

Przyjmujemy zlecenia od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na budowę sieci kanalizacji, a także realizujemy przyłącza kanalizacyjne dla konsumentów i wykonujemy podłączenia do sieci. Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej jest związane z realizacją następujących etapów budowy:

  • roboty ziemne (wykonanie wykopów lub usługa metodą bezwykopową, aby nie doprowadzić do naruszenia
  • nawierzchni – to sposób pozwalający na oszczędność czasu i nakładów finansowych),
  • montaż armatury wodociągowej,
  • testy szczelności,
  • montaż wodomierza (wykonywany przez pracowników przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego),
  • zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oraz odtworzenie nawierzchni.

Posiadamy odpowiednie kompetencje, by wykonywać zarówno kanalizacje deszczowe, jak i sanitarne.

 

Ścieki kanalizacyjne podczas budowy

 

Przyłącza kanalizacyjne

W celu rozpoczęcia budowy przyłącza kanalizacyjnego konieczne jest uzyskanie szeregu pozwoleń oraz zgłoszenia inwestycji do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, które administruje lokalną sieć kanalizacji. Aby nasza firma mogła wykonać przyłącze, należy dostarczyć nam profesjonalny projekt sporządzony na podstawie mapy do celów projektowych przygotowanej przez firmę geodezyjną. To bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa.

 

Odwodnienia terenu

Wykonujemy odwodnienia terenu: drenaże opaskowe oraz systemy liniowe. Rozwiązanie dopasowujemy do źródła problemu. Drenaż najczęściej stosuje się w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych przy podpiwniczeniu. Jego realizacja wymaga wykonania wykopów wokół budynku sięgającego ław fundamentowych, a następnie przeprowadzenie montażu instalacji. Natomiast odwodnienie liniowe ma na celu odprowadzanie zalegającej wody opadowej, dlatego realizowane jest bliżej powierzchni gruntu i polega na wykonaniu korytek zbierających wodę.